WP2.3. Implementarea noului Program Dezvoltarea Leadership și Management în Moldova