Începând din 20 ianuarie 2021 a început pilotarea în cadrul programului de formare „Leadership și Management”. Pilotarea are ca scop testarea conținuturilor, ajustarea acestora și elaborarea conținuturilor finale ce vor fi livrate ulterior în cadrul programului de formare „Leadership și Management” pentru conducătorii și managerii Instituțiilor de Învățământ Superior din R. Moldova.

Citește mai mult

Al doilea număr al buletinului informațional trece în revistă activitățile realizate în perioada august 2020-ianuarie 2021, precum elaborarea programului de studii, sesiunile de instruire și activitățile realizate de către Universitățile partenere în proiect.

Al doilea număr al buletinului informațional: aici

 

 

Scopul pilotării este ca membrii proiectului să urmeze programul de instruire, ca formabili. La finele pilotării se va face evaluarea programului de către toți membrii proiectului, în scopul îmbunătățirii acestuia și ajustarea în vederea livrării programului viitorilor formabili.

Citește mai mult

Pe 11 decembrie 2020, Liliana ROGOZEA și Daniela POPA, cadre didactice a Universității Transilvania din Braşov, România, au oferit o sesiune de instruire în instrumente digitale, care vin ca suport pentru realizarea activităților de instruire a programului de studii „Dezvoltarea Leadershipului şi Management”.

Citește mai mult

În perioada 17-26 noiembrie, membrii echipei proiectului MHELM au participat online la sesiunea de instruire, conform planului de acțiuni al proiectului.

Citește mai mult

În data de 20 noiembrie 2020 a avut loc conferința internațională «Competitivitate și dezvoltare sustenabilă», organizată de către Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM. În cadrul ședinței plenare de deschidere a conferinței, dna Larisa Bugaian, dr. hab., prof.univ., a prezentat proiectul „Leadershipul și managementul învățământului superior din Moldova” (MHELM).

Citește mai mult

În cadrul Conferinței științifice cu participare internațională dedicată aniversării a 28 de ani de la fondarea ULIM, organizată în perioada 19-20 octombrie 2020, dr.hab., prof.univ. Larisa BUGAIAN, coordonator al proiectului MHELM, a prezentat scopul și obiectivele proiectului, precum şi activitățile proiectului. 

Citește mai mult

La nouă luni de la lansare, primul buletin informativ trece în revistă activitățile realizate în cadrul proiectului: ședința de lansare, vizitele de studii, activitățile în cadrul universităților partenere, precum și provocările impuse de pandemia de COVID.

Citește mai mult

În perioada 18-22 mai 2020 în cadrul proiectului Erasmus+ Lidershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Lidership and Management / MHELM a fost realizată o vizită virtuală în format de seminar on -line cu tema „University Strategy Building in a Regional Perspective: Action Learning in University-Business- Society Cooperation/ Dezvoltarea strategiei universitare într-o perspectivă regională: învățarea acțiunilor în cooperarea dintre universități, afaceri şi societate”. Această instruire virtuală a înlocuit vizita de studii la Institutul de studii sociale (ISOB) din Regensburg, Germania. Însă pandemia a impus modificarea formatului vizitei, aceasta având loc on-line.

Citește mai mult