În perioada 17-26 noiembrie, membrii echipei proiectului MHELM au participat online la sesiunea de instruire, conform planului de acțiuni al proiectului.

Citește mai mult

În cadrul Conferinței științifice cu participare internațională dedicată aniversării a 28 de ani de la fondarea ULIM, organizată în perioada 19-20 octombrie 2020, dr.hab., prof.univ. Larisa BUGAIAN, coordonator al proiectului MHELM, a prezentat scopul și obiectivele proiectului, precum şi activitățile proiectului. 

Citește mai mult

La nouă luni de la lansare, primul buletin informativ trece în revistă activitățile realizate în cadrul proiectului: ședința de lansare, vizitele de studii, activitățile în cadrul universităților partenere, precum și provocările impuse de pandemia de COVID.

Citește mai mult

În perioada 18-22 mai 2020 în cadrul proiectului Erasmus+ Lidershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Lidership and Management / MHELM a fost realizată o vizită virtuală în format de seminar on -line cu tema „University Strategy Building in a Regional Perspective: Action Learning in University-Business- Society Cooperation/ Dezvoltarea strategiei universitare într-o perspectivă regională: învățarea acțiunilor în cooperarea dintre universități, afaceri şi societate”. Această instruire virtuală a înlocuit vizita de studii la Institutul de studii sociale (ISOB) din Regensburg, Germania. Însă pandemia a impus modificarea formatului vizitei, aceasta având loc on-line.

Citește mai mult

În perioada 17-21 februarie 2020, a avut loc vizita de studiu la Universitatea Transilvania din Brașov, România, în cadrul proiectului MHELM. La vizita de studiu au participat reprezentanții a șase instituții de învățământ superior din Moldova, precum și reprezentanți a Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii.

Citește mai mult

În perioada 17-21 februarie 2020, reprezentanţi ai 6 instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei; USM – Universitatea de Stat din Moldova; ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei; USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; US Cahul – Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul; UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova) și șefa Direcției politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, conf. univ., dr. Nadejda VELIȘCO efectuează o vizită de studiu la University of Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) –„Moldova Higher Education Lidership and Management” (MHELM).

Citește mai mult

Ședința de lansare a proiectului MHELM a demarat pe 25 noiembrie 2019, la UTM, căreia îi revine rolul de coordonator local. În implementarea acestuia, pentru care se oferă un grant de 844,453.00 euro, Universitatea Tehnică a Moldovei va avea alături un consorțiu, din care fac parte Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – în calitate de partener asociat, dar și alte 6 instituții de învățământ superior din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, va colabora strâns în vederea unui schimb de bune practici cu parteneri din țările UE, cum ar fi University of Gloucestershire, UK; Isob Institut fur Sozialwissenschaftliche Beratung, Germany și Universitatea Transilvania din Brașov.

Citește mai mult

Ședința de lansare a proiectului a demarat pe 25 noiembrie 2019, la UTM, căreia îi revine rolul de coordonator local. În implementarea acestuia, pentru care se oferă un grant de 844,453.00 euro, Universitatea Tehnică a Moldovei va avea alături un consorțiu, din care fac parte Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – în calitate de partener asociat, dar și alte 6 instituții de învățământ superior din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, va colabora strâns în vederea unui schimb de bune practici cu parteneri din țările UE, cum ar fi University of Gloucestershire, UK; Isob Institut fur Sozialwissenschaftliche Beratung, Germany și Universitatea Transilvania din Brașov. Citește mai mult