Managementul universităților partenere in proiectul MHELM au susținut permanent la dezvoltarea unui curs de perfecționare a conducătorilor de diferite niveluri universitare în domeniul managementului universitar.  Ministerul Educației și Cercetări al Republicii Moldova, fiind partener deplin în proiectul MHELM, a acceptat în totalitate dezvoltarea și implementarea programului de perfecționare destinat managerilor din sistemul educațional universitar. Acest aspect se regăsește în mai multe acte legislative ale Republicii Moldova așa ca: HG  nr. 636 din 11 decembrie 2019 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023” , Capitolul VII. EDUCAȚIE, CERCETARE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT al Planului de Acțiuni, HG nr. 114 din 7 iulie 2023 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” și a Programului de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025, Anexa 1, STRATEGIA DE DEZVOLTARE „EDUCAȚIA 2030” în IV. ORIENTĂRI STRATEGICE, OBIECTIVE GENERALE ȘI DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNE, Secțiunea a 9-a Buna guvernare și infrastructură modernă pentru educație de calitate. Citește mai mult

Reprezentanții grupelor interuniversitare de formabili nr.3 și nr.4 au primit certificatele de absolvire a programului  de formare profesionala continuă „Leadership și Management”, realizat în cadrul Programului Erasmus+ „Leadership și management în învățământul superior din Moldova” (Moldova Higher Education Leadership and Management – MHELM), nr. ref. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Ceremonia de înmânarea a certificatelor a avut loc în data de 11 octombrie current, fiind un moment de bucurie și recunoaștere pentru participanții care au parcurs cu succes această experiență de formare intensivă în Leadership și Management. Evenimentul a avut loc într-un cadru plin de emoție și importanță, marcând finalizarea unei etape semnificative în dezvoltarea profesională a formabililor.

Citește mai mult

Evenimentul de celebrare a finalizării proiectului MHELM a reprezentat o oportunitate excelentă de a reflecta asupra realizărilor și de a marca contribuțiile valoroase ale tuturor celor implicați, care, prin colaborarea efectivă și eficientă,  au reușit să implementeze cu success, toate activitățile prevăzute în  cadrul proiectului.

Întrunirea a fost deschisă și moderată de către Dna Larisa BUGAIAN, coordonatoarea proiectului, exprimându-si recunoștința pentru prezența într-un număr atât de mare, implicarea activă și contribuția valoroasă a fiecăruia la realizarea cu succes a obiectivelor proiectului.

La eveniment au participat membri ai tuturor universităților partenere, precum și reprezentanți ai universităților nepartenere ( Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova).

Rectorul,  Viorel BOSTAN, a venit cu un salut călduros către toți participanții la eveniment, evidențiind în discursul său realizările semnificative ale proiectului și modul în care acestea contribuie la dezvoltarea instituției academice. Citește mai mult

Prilej de bucurie și mândrie pentru Universitatea Tehnică a Moldovei și a Consorțiului Universitar MHELM pentru acreditarea programului de formare profesională continua Leadership și Management, dezvoltat în cadrul proiectului MHELM – MOLDOVA HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENTcodul proiectului: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SPfinanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. 

Citește mai mult

Acceptul de finanțare a unui proiect internațional Erasmus+ este desigur un succes, dar implementarea lui necesită o echipă bună, care prin colaborare efectivă și eficientă realizează activitățile propuse în proiect. În deosebi, se cere multă conlucrare și înțelegere în cadrul unei echipe internaționale, multă stăruință întru realizarea activităților și atingerea rezultatelor promise în proiect. Dar ce se întâmplă după finalizarea unui proiect, cum se continue, ce fel de activități asistă sustenabilitatea rezultatelor atinse în proiect?

Citește mai mult

În contextul promovării rezultatelor Programului Erasmus+ și cu ocazia celebrării Zilelor Europei, Oficiul Național Erasmus+, în cooperare cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării au organizat „Reuniunea cluster dedicată impactului la nivel național al proiectelor structurale de consolidare a capacităților în învățământul superior” (Capacity Building in Higher Education – CBHE), implementate în Republica Moldova.  Citește mai mult

Cel de al șaselea buletin informațional trece în revistă activitățile realizate,  cum ar fi activitățile de instruire, promovare și opiniile partenerilor despre proiectul MHELM.

Al șaselea număr al buletinului poate fi văzut aici

În data de 22 februarie 2023, a avut loc Sustinerea Proiectelor Finale ale Formabililor Participanți la Programul de Formare Profesională “LEADERSHIP ȘI
MANAGEMENT” în cadrul Proiectului MHELM, cohorta 3.
Cohorta USC participantă în cadrul formărilor a format echipe ce au dezvoltat 2 proiecte:
—  Echipa 1 – tema proiectului – Educație universitară incluzivă de calitate, autori: Vrabie Silvia, dr., lect.univ; Lungu Polina, dr., conf.univ., Șef catedră Istorie și Teoria educației;
Mihailescu Natalia, dr., conf.univ.; Vicol Iulia, Șef catedră Științe Economice.
—  Echipa 2 – tema proiectului – Centrul „Clinica Juridică”, autori: Blașcu Olesea, Șef catedră Drept, Gîrneț Ilie, Șef catedră Științe Politice și Administrative, Ciudin Oxana, asistent universitar.

Citește mai mult

În data de 22 februarie 2023, a avut loc Festivitatea de înmânare a Certificatelor de Absolvire participanților la Programul de Formare Profesională
,,LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT” în cadrul Proiectului MHELM. Certificatele sunt eliberate de către CTICE care confirmă formarea profesională continuă a managerilor USC și obținerea a 40 de credite.
La eveniment au participat responsabilii de module incluse în programul de formare: Bugaian Larisa, coordonator de proiect, UTM; Pojar Daniela, UTM; Cotelnic Ala, ASEM; Niculita Angela, USM; Ciupercă Radion, UTM. Citește mai mult

În data de 14.02.2023 a avut loc prezentarea lucrărilor finale a formabililor din cadrul UTM și ULIM, grupul 3, instruiți în cadrul programului de formare continue „Programului Leadership și Management”, realizat prin intermediul Programului Erasmus+ „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/MHELM”, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de Uniunea Europeană.

Citește mai mult