Pe 19 iulie Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a autorizat prin ordinul no. 959 programul de formare continuă Leadership şi Management .  Autorizarea emisă de către MECC este ultima etapă în procesul de autorizare a programului de studii. Autoriyarea este valabilă 6 luni, perioadă în care Consorţiunmul Universitar va lansa procedura de acreditare a programului de formare.

Ordin autorizare MECC

Pe 25 iunie, Consiliul de Conducere al ANACEC a emis decizia de autorizare a programului de formare continuă Leadership și Management.

Citește mai mult

În perioada 23-25 iunie 2021 a avut loc evaluarea finală a formabililor în cadrul pilotării programului de formare “Leadership şi management”.

Citește mai mult

Cel de al treilea buletin informațional trece în revistă activtățile realizate în ultimele 6 luni, precum și opiniile experților europeni referitor la realizările și importanța proiectului MHELM.

Al treilea număr al buletinului poate fi văzut aici.

La 4 iunie2021 Biroul Național Erasmus + a realizat al 2 lea Monitoring privind rezultatele intermediare a  proiectului MHELM.

Citește mai mult

Proiectul MHELM a fost prezentat la prima conferință științifico-practică internațională „Tendințe și perspective ale dezvoltării managementului în condițiile provocărilor globale” organizată pe 29 mai, 2021 de Universitatea Economică Agrară de Stat din Herson, Ucraina

Citește mai mult

Pe 18 mai 2021, echipa de evaluare de la ANACEC a efectuat o vizită virtuală de evaluare la UTM, în vederea realizării interviurilor cu părțile implicate în asigurare programului de formare “Leadership și Management”.

Citește mai mult

Începând din 20 ianuarie 2021 a început pilotarea în cadrul programului de formare „Leadership și Management”. Pilotarea are ca scop testarea conținuturilor, ajustarea acestora și elaborarea conținuturilor finale ce vor fi livrate ulterior în cadrul programului de formare „Leadership și Management” pentru conducătorii și managerii Instituțiilor de Învățământ Superior din R. Moldova.

Citește mai mult

Al doilea număr al buletinului informațional trece în revistă activitățile realizate în perioada august 2020-ianuarie 2021, precum elaborarea programului de studii, sesiunile de instruire și activitățile realizate de către Universitățile partenere în proiect.

Al doilea număr al buletinului informațional: aici

 

 

Scopul pilotării este ca membrii proiectului să urmeze programul de instruire, ca formabili. La finele pilotării se va face evaluarea programului de către toți membrii proiectului, în scopul îmbunătățirii acestuia și ajustarea în vederea livrării programului viitorilor formabili.

Citește mai mult