WP3. Planul de calitate

1. A fost elaborat Planul de Asigurare a Calității și Evaluare Internă.

    • Pentru fiecare activitate de asigurare a calității (discuții la întâlnirea partenerilor, sondaj privind calitatea proceselor, întâlniri ale grupului consultativ, sondaje cu utilizatorii finali) au fost scrise documente de lucru și rapoarte.
    • Pentru Atelierul de Formare a Personalului și fiecare Modul al programului de studiu au fost elaborate și realizate Sondaje de calitate.

2. Registrul Riscurilor Proiectului elaborat și editat.

3. A fost numit Evaluatorul Extern.

    • Evaluatorul extern a pregătit anchete de proces și a scris rapoarte de evaluare externă.

4. A fost desemnat Grupul Consultativ al proiectului.

    • Prima reuniune a grupului consultativ a avut loc; feedback parțial despre materialele de studiu MHELM; raportul de întâlnire scris.