BINE AȚI VENIT PE PAGINA OFICIALĂ A PROIECTULUI MHELM

MHELM – MOLDOVA HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT

Leadershipul și managementul învățământului superior din Moldova
Codul proiectului: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Acest proiect este finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul Erasmus+

DE CE MHELM?

Proiectul va contribui la implementarea priorității naționale a Republicii Moldova: „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”. Proiectul vine ca suport în continuarea reformei sectorului învățământului superior din Republica Moldova, prin consolidarea capacității liderilor și managerilor de a negocia, planifica și furniza schimbările necesare transformării sectorului. Scopul cheie al proiectului este de a sprijini continuarea programului de reformă în sectorul învățământului superior.

De asemenea, proiectul va asigura buna guvernare a instituțiilor de învățământ superior din Moldova, imediat ce reformele vor fi realizate. Cadrul acestui proiect a fost elaborat în baza rezultatelor cercetărilor efectuate timp de 20 de ani în Australia, Canada, Franța, Marea Britanie și SUA cu privire la calitățile și abilitățile necesare conducătorilor și managerilor pentru o bună guvernare a instituțiilor ÎS. Recent, prin publicarea rezultatelor studiului în publicația „Studies in Higher Education”, cadrului menționat i s-a dat recunoștința internațională, datorită contribuției semnificative la cercetarea cu referire la gestionarea instituțiilor de învățământ superior. Cadrul include nouă domenii: leadershipul, gestionarea resurselor, gestionarea oamenilor, gestionarea informațiilor și inteligenței, precum și caracteristici personale, precum motivarea și productivitatea, și stă la baza elaborării noului program de studii, care va asigura formarea unei game largi de calități și abilități necesare bunei guvernări a instituțiilor de învățământ superior.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Scopul de bază:

Fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților și capabilităților de management.

Obiective specifice:

  • Determinarea domeniilor în care se pot aplica cele mai bune practici a universităților partenere din UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare pentru a crește capacitățile de leadership și de gestionare a universităților din Moldova;
  • Crearea unui program de formare a abilităților de leadership și management în învățământul superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Moldova;
  • Instruirea personalul universităților din Moldova în vederea livrării ulterioare a programului de instruire;
  • Crearea unei infrastructuri de suport pentru livrarea programului de instruire;
  • Pilotarea și implementarea noul program de instruire în universitățile din Moldova;
  • Diseminarea noului program și acumularea constatărilor, după punerea în aplicare a programului, în învățământul superior din Moldova, UE, precum și la nivel internațional.

PACHETE DE LUCRU

Proiectul MHELM este structurat în cinci pachete de lucru. Fiecare pachet de lucru definește în detaliu acțiunile necesare pentru a fi întreprinse, termenele și procesul de gestionare pentru a obține rezultate planificate.

Fiecare pachet de lucru are un lider și o echipă, ceea ce permite efectuarea de acțiuni simultane pe diferite componente ale proiectului; acestea fiind reflectate în planul de lucru al proiectului. Obiectivele specifice și setul de activități specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate către obținerea unor livrabile clare definite.

DESCRIEREA PACHETELOR DE LUCRU (WP)

Scopul WP1 este de a asigura o lansare eficientă a proiectului MHELM. Principalele obiective sunt pregătirea sistemelor și structurilor adecvate pentru gestionarea proiectului și asigurarea fiecărui partener a unei înțelegeri clare și complete a planului de lucru.

Activitatea de dezvoltare a proiectului va include 3 etape: Dezvoltarea (WP2.1), Pilotarea (WP2.2), și Implementarea (WP2.3) noului Program Dezvoltarea Leadership și Management (PDLM).

Etapa 1: WP2.1 – Dezvoltarea programului și echiparea Laboratoarelor de Dezvoltare a Leadershipului 

Pornind de la necesitățile identificate, scopul WP2.1 este elaborarea și acordarea suportului în crearea noului program PDLM, precum și a infrastructurii asociate, adaptată sectorului Învățământului superior din Moldova. Aceasta se va realiza prin: Examinarea celor mai bune practici ale UE; Crearea structurii și a materialelor atelierelor de formare a personalului și a noului PDLM; Obținerea aprobării programului de către Consiliile de Dezvoltare Strategică Instituțională și Senatele universitare ; Licitația, procurarea și instalarea de echipamente pentru Laboratoarele de Dezvoltare a Leadershipului.

Etapa 2: WP2.2 – Pilotarea noului Program Dezvoltarea Leadership și Management

Scopul WP2.2 este pilotarea și revizuirea atelierelor de formare a personalului și a noului program PDLM pentru a se asigura că acestea nu sunt numai de înaltă calitate în prezentare și conținut, ci și aplicabile în activitatea participanților. Principalele sale obiective sunt: ​​Instruirea personalului în utilizarea echipamentelor noi instalate în Laboratoarele de Dezvoltare a Leadershipului; Pilotarea, evaluarea și îmbunătățirea atelierele de pregătire a personalului; Pilotarea, evaluarea și îmbunătățirea noului PDLM.

Etapa 3: WP2.3 – Implementarea noului Program Dezvoltarea Leadership și Management în Moldova

Scopul WP2.3 este de a implementa și perfecționa atelierele de formare a personalului și a noul PDLM în toate universitățile partenere din Moldova. Obiectivele sale principale sunt: ​​Traducerea tuturor materialelor pentru atelierele de dezvoltare a personalului și noului PDLM în limba română, fiind gata de a fi utilizate în universitățile partenere din Moldova; Formarea personalului cu privire la utilizarea echipamentelor noi instalate în Laboratoarele de Dezvoltare a Leadershipului la fiecare universitate parteneră din Moldova; Implementarea și evaluarea atelierelor de pregătire a personalului la fiecare universitate parteneră din Moldova; Implementarea și evaluarea noului PDLM la fiecare universitate parteneră din Moldova; Perfecționarea materialelor în cadrul unui atelier de 2 zile în vederea diseminării acestora.

Scopul acestui pachet de lucru este de a asigura calitatea tuturor activităților proiectului, a rezultatelor și a activității parteneriatului; și să evalueze măsura în care proiectul îndeplinește scopurile și obiectivele  programului de consolidare a capacităților instituționale în ÎS. În acest sens, se va asigura că proiectul are un impact semnificativ asupra consolidării guvernanței, planificării strategice și managementului în universitățile din Moldova, în vederea sprijinirii reformei sectorului prin creșterea capacității de conducere și de gestionare. Toți partenerii sunt implicați în livrarea acestui pachet de lucru.

Scopul WP4 este de a asigura comunicarea, difuzarea și exploatarea eficientă a proiectului și a rezultatelor sale în toate universitățile publice și private din Moldova, precum și în organismele și universitățile din întreaga Europă. Obiectivele sale sunt să elaboreze și să implementeze un plan de comunicare și exploatare care să sprijine introducerea, implementarea și sustenabilitatea noului PDLM la toate universitățile din sectorul învățământului superior din Moldova și să ofere universităților din Europa, precum și la nivel internațional, dovezi ale avantajelor creșterii disponibilității programelor de dezvoltare a leaderismului și managementului în instituțiile de învățământ superior.

Scopul acestui pachet de lucru este de a asigura o gestionare corectă și robustă a proiectului, de a sprijini toți partenerii, precum și de a sprijini implementarea tuturor activităților.