WP2.2. Pilotarea noului Program Dezvoltarea Leadership și Management

Sesiune de instruire a personalului

În perioada 17-26 noiembrie, membrii echipei proiectului MHELM au participat la o sesiune de instruire. Sesiunea a avut ca scop formarea de formatori la Universităţile partenere şi preyentarea conţinuturilor noului program de studii “Leadership and Management”  

Agenda

Agenda, 17-20 noiembrie şi 26 noiembrie

Prezentările

Pilotarea programului de formare

  1. Ianuarie – Februarie 2021 – Pilotarea primului modul al programului “Leadership și Management” – Leadershipul și managementul în instituțiile de învățământ superior, asigurat de echipa formată din dr. Angela NICULIȚĂ, conf. univ., USM (lider de Modul), dr. hab. Otilia DANDARA, profesor, USM, dr. Dionisie BOAGHIE, conf. univ., USM, Tatiana GAUGAȘ, lector, ASEM şi dr. Tatiana ȘOVA, conf. univ., USARB. 
  2. 25-26 Februarie – Evaluare în cadrul primului modul al programului de formare – susținerea lucrărilor individuale.