WP2.2. Pilotarea noului Program Dezvoltarea Leadership și Management

Sesiune de instruire a personalului

În perioada 17-26 noiembrie, membrii echipei proiectului MHELM au participat la o sesiune de instruire. Sesiunea a avut ca scop formarea de formatori la Universităţile partenere şi preyentarea conţinuturilor noului program de studii “Leadership and Management”  

Agenda

Agenda, 17-20 noiembrie şi 26 noiembrie

Prezentările