WP2.1. Dezvoltarea programului și echiparea laboratoarelor de dezvoltare a Leadershipului

 

Vizita de studiu Universitatea din Glouchester, Marea Britanie, 10-14 februarie, 2020

În perioada 17-21 februarie 2020, a avut loc vizita de studiu la Universitatea Transilvania din Brașov, România, în cadrul proiectului MHELM. La vizita de studiu au participat reprezentanții a șase instituții de învățământ superior din Moldova, precum și reprezentanți a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Agenda

MHELM Study visit_ UTBv 17-21 February 2020

Prezentările:

Raport vizita de studiu

UoG SV_MHELM_10-15 februarie 2020_ro_final

Vizita de studiu Universitatea Transilvania din Brașov, România, 17-21 februarie, 2020

În perioada 17-21 februarie 2020, reprezentanţi ai 6 instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei; USM – Universitatea de Stat din Moldova; ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei; USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; US Cahul – Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul; UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova) și șefa Direcției politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, conf. univ., dr. Nadejda VELIȘCO efectuează o vizită de studiu la University of Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) –„Moldova Higher Education Lidership and Management” (MHELM).

Agenda

Agenda_UOG_Training_Feb_2020

Prezentările

Raport vizita de studiu

UTBv SV_MHELM_17-21 februarie 2020_ro_ final

Vizita virtuala ISOB, Regensburg, Germania, 18-22 mai 2020

În perioada 18-22 mai 2020 în cadrul proiectului Erasmus+ Lidershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Lidership and Management / MHELM a fost realizată o vizită virtuală în format de seminar on – line cu tema „University Strategy Building in a Regional Perspective: Action Learning in University-Business- Society Cooperation/ Dezvoltarea strategiei universitare într-o perspectivă regională: învățarea acțiunilor în cooperarea dintre universități, afaceri şi societate”. Această instruire virtuală a înlocuit vizita de studii la Institutul de studii sociale (ISOB) din Regensburg, Germania.

Agenda

Agenda_ISOB_meeting-online

Prezentările

Echiparea laboratoarelor. Organizarea licitației echipamentului, Iunie-Septembrie 2020

În perioada iunie-august a fost definitivată lista echipamentelor pentru proiectul MHELM și a fost lansată procedura de achiziție. 

Anunțul de participare la Licitație: aici și aici

Autorizarea programului de studii „Leadership și Management”

În perioada ianuarie – aprilie 2021 a fost elaborat raportul de autoevaluare a programului de formare continuă „Leadership și Management” în vederea autorizării  de către ANACEC. Dosarul a fost depus pe 9 aprilie 2021. Vizita de evaluare a calității programului de studii a fost realizată în perioada 18-20 mai în format mixt. 

Raportul de autoevaluare

Decizia CC al ANACEC

Decizia MECC

Echiparea și lansarea a 7 laboratoare „Leadership și management”, Ianuarie 2021 – Decembrie 2021