LIVRABILE (REZULTATE) ALE PROIECTULUI

Principalul livrabil este noul program de formare continuă – Dezvoltarea Leadershipului și Managementului, implementat în fiecare universitate parteneră implicată în proiect.

Rezultatele tangibile, ce urmează a fi realizate în proiect sunt:

Liderii și managerii:

Liderii și managerii sunt grupul-țintă a programului și motivul elaborării proiectului dat. Universitățile vor desemna lideri și manageri pentru a fi instruiți în cadrul implementării noului program, o abordare care va fi replicată de instituțiile non-partenere care vor implementa programul în urma diseminării. Fiecare stagiar va beneficia de o mai bună înțelegere a capacităților proprii, precum și de experiența aplicării acestor tehnici în guvernarea, planificarea strategică și gestiune în activitatea propriei instituții.

Instituțional:

Toate cele 29 de universități din Moldova sunt vizate de către proiect: 7 sunt incluse în calitate de parteneri ai proiectului, restul de 22 urmând să fie ținta activităților de diseminare, în special prin întâlniri de tip breakfast cu managerii de top. Toate instituțiile vor fi încurajate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să participe la activitățile de diseminare. Proiectul va avea impact asupra capacității instituției de a-și îmbunătăți structura de guvernare, planificarea strategică și managementul în vederea implementării reformelor în ÎS și în focusarea pe economie și societate.

Național:

MEEC și CRM sunt părți interesate la nivel național și sunt incluse ca partener și partener asociat respectiv. MECC recunoaște necesitatea creșterii capacității liderilor și managerilor din ÎS. MECC a recomandat ca fiecare universitate să stabilească un program de dezvoltare a leadershipului și a managementului, iar acest proiect va permite exploatarea și realizarea acestui obiectiv național într-un mod care să asigure o abordare comună de înaltă calitate între universitățile partenere din Moldova.

REZULTATE:

1. Planul Managementului proiectului. Sistemul și documentele aferente (inclusiv acordurile de parteneriat şi registrul riscurilor) au fost create și distribuite tuturor partenerilor.

2. Ședința de lansare în Moldova, planificarea ședințelor viitoare. Şedinţa de lansare în Moldova – 25 noiembrie 2019. Mai multe detalii aici. Planul ședințelor viitoare a comitetului de conducere şi echipei de management. Confirmarea datelor pentru vizitele partenerilor și a datelor şedinţelor.

3. Termenii de referinţă pentru membrii Grupului de Consultanţă şi Evaluatori externi

1. Programul „Leadership şi Management” aprobat de CDSI şi Senatele universităților partenere

2. Actul de constituire al consorțiului  Accesaţi aici

3. Programul de formare „Leadership şi Management” coordonat de MECC Accesaţi aici

4. Curicula programei de studii „Leadership şi Management” Accesati aici

5. Suportul de curs programul de formare „Leadership şi Management” Accesaţi aici

6. Ghidul pedagogic programul de formare „Leadership şi Management” Accesaţi aici

7. Planul de acţiuni al Guvernului R. Moldova pentru anii 2020-2023 Accesaţi aici

8. Recomandarea Consiliului rectorilor Accesaţi aici

9. Raportul de autoevaluare a programului de formare continuă „Leadership şi Management” Accesaţi aici

10. Decizia CC al ANACEC cu referire la autorizarea programului de studii  Accesați aici

11. Ordinul de autoriyare a programului de studii  Accesaţi aici

1. Sesiunea de instruire on-line – 17-20 noiembrie și 26 noiembrie 2020, platforma Zoom,

2. Pilotarea programului. Primul modul „Leadership și Management în instituțiile de învățământ superior”, platforma Zoom – 20.01.2021 – 26.02.2021,

3. Pilotarea programului. Al doilea modul „Managementul personalului și cultura organizaţională”, platforma Zoom – 01.03.2021-02.04.2021,

4. Pilotarea programului. Al treilea modul „Managementul resurselor în instituțiile de învățământ superior”, platforma Zoom – 01.03.2021-02.04.2021,

5. Pilotarea programului. Al patrulea modul „Managementul schimbărilor şi dezvoltarea organizaţională în instituţiile de învăţământ superior”, platforma Zoom – 10.05.2021-11.06.2021,

6. Evaluarea finală. Pltaforma Zoom, 23-25 iunie 2021.

1. Planul de asigurare a calităţii şi a evaluării interne a fost elaborat.

  • Documentele de lucru şi rapoarte pentru fiecare activitate de asigurare a calității (discuții în cadrul reuniunilor partenerilor, anchete privind calitatea proceselor, reuniuni ale grupurilor consultative, sondaje ale utilizatorilor finali).
  • Sondaje şi rapoarte de calitate elaborate pentru Workshopul de Instruire a Personalului și pentru fiecare din cele patru module ale programului de studiu dezvoltat

2. Registrul riscurilor de proiect finalizat.

3. Evaluator extern desemnat.

  • Două chestionare de proces au fost pregătite și două rapoarte de evaluare externă au fost scrise.

4. Grupul consultativ al proiectului a fost numit.

  • A avut loc prima reuniune a grupului consultativ; feedback parțial despre materialele de studiu MHELM; raport de întâlnire scris.

1. Planul de diseminare elaborat şi transmis partenerilor

2. Logo-ul proiectului elaborat

3. Broșura proiectului elaborată și editată

4. Sistem de diseminare definit:

 • părţile interesate din interior: site proiect, site instituţional, reţeau de socalizare instituţională, poşta corporativă, şedinţe de diferit nivel
 • părţile interesate exterior: site instituţional, site proiect, reaţeaua de socializare, platforme de noutăţi – diez.md, conferinţe şi evenimente internaţionale

5. Site-ul proiectului creat, versiunea în română şi engleză

6. Universităţile partnere au creat paginile proiectului pe site-le instituționale, MECC disiminează prin pagina dedicată Erasmus+:

7. Newsletter

8. Publicaţii

 • 15.10.2019-14.10.2020
 • 15.10.2020-14.10.2021
 • 15.10.2021 – 14.10.2022
 • Steering Group meetings

Republica Moldova, Chişinau – 26/11/2019

Republica Moldova, Chişinau – 05/02/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 23/04/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 26/11/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 23/04/2021

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 15/07/2021 (est)

 • Management team meetings

Republica Moldova, Chişinau – 18/11/2019

Republica Moldova, Chişinau – 10/12/2019

Republica Moldova, Chişinau – 10/01/2020

Republica Moldova, Chişinau – 12/03/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 11/05/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line)- 25/05/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 26/05/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 28/05/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 24/06/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 17/09/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line)  – 01/10/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 19/11/2020

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 11/01/2021

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 05/03/2021

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 23/04/2021

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 17/05/2021

Republica Moldova, Chişinau (on line) – 22/07/2021