LIVRABILE (REZULTATE) ALE PROIECTULUI

Principalul livrabil este noul program de formare continuă – Dezvoltarea Leadershipului și Managementului, implementat în fiecare universitate parteneră implicată în proiect.

Rezultatele tangibile, ce urmează a fi realizate în proiect sunt:

Liderii și managerii:

Liderii și managerii sunt grupul-țintă a programului și motivul elaborării proiectului dat. Universitățile vor desemna lideri și manageri pentru a fi instruiți în cadrul implementării noului program, o abordare care va fi replicată de instituțiile non-partenere care vor implementa programul în urma diseminării. Fiecare stagiar va beneficia de o mai bună înțelegere a capacităților proprii, precum și de experiența aplicării acestor tehnici în guvernarea, planificarea strategică și gestiune în activitatea propriei instituții.

Instituțional:

Toate cele 29 de universități din Moldova sunt vizate de către proiect: 7 sunt incluse în calitate de parteneri ai proiectului, restul de 22 urmând să fie ținta activităților de diseminare, în special prin întâlniri de tip breakfast cu managerii de top. Toate instituțiile vor fi încurajate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să participe la activitățile de diseminare. Proiectul va avea impact asupra capacității instituției de a-și îmbunătăți structura de guvernare, planificarea strategică și managementul în vederea implementării reformelor în ÎS și în focusarea pe economie și societate.

Național:

MEEC și CRM sunt părți interesate la nivel național și sunt incluse ca partener și partener asociat respectiv. MECC recunoaște necesitatea creșterii capacității liderilor și managerilor din ÎS. MECC a recomandat ca fiecare universitate să stabilească un program de dezvoltare a leadershipului și a managementului, iar acest proiect va permite exploatarea și realizarea acestui obiectiv național într-un mod care să asigure o abordare comună de înaltă calitate între universitățile partenere din Moldova.

REZULTATE:

1. Ședința de lansare a proiectului în Moldova – 25-26 noiembrie 2019. Mai multe detalii aici.

1. Programul „Leadership şi Management” aprobat de CDSI şi Senatele universităților partenere

2. Actul de constituire al consorțiului. Accesați aici 

3. Programul de formare „Leadership şi Management” coordonat de MECC. Accesaţi aici

4. Curicula programei de studii „Leadership şi Management”. Accesati aici

5. Suportul de curs programul de formare „Leadership şi Management”. Accesaţi aici

6. Ghidul pedagogic programul de formare „Leadership și Management” . Accesaţi aici

7. Planul de acţiuni al Guvernului R. Moldova pentru anii 2020-2023Accesaţi aici

8. Recomandarea Consiliului rectorilor de a utiliza programul de studii Leadership și Management, pentru a fortifica competențele managerilor din IÎS, 10 martie 2021. Accesaţi aici

9. Raportul de autoevaluare a programului de formare continuă „Leadership şi Management”. Accesaţi aici

10. Decizia CC al ANACEC cu referire la autorizarea programului de studii. Accesați aici

11. Ordinul de autorizare a programului de studii.  Accesaţi aici

12. Șapte laboratoare de Leadership și Management dotate:

  • UTM
  • ASEM
  • USMF
  • UASM
  • US CAHUL 
  • USM
  • USARB

13. Acreditarea programului de perfecționare „Leadership și Management” de către ANACEC. Accesați aici

1. Sesiunea de instruire on-line – 17-20 noiembrie și 26 noiembrie 2020, platforma Zoom. Mai multe detalii aici

2. Pilotarea programului. Primul modul „Leadership și Management în instituțiile de învățământ superior”, platforma Zoom – 20.01.2021 – 26.02.2021. Mai multe detalii aici

3. Pilotarea programului. Al doilea modul „Managementul personalului și cultura organizațională”, platforma Zoom – 01.03.2021-02.04.2021. Mai multe detalii aici

4. Pilotarea programului. Al treilea modul „Managementul resurselor în instituțiile de învățământ superior”, platforma Zoom – 01.03.2021-02.04.2021. Mai multe detalii aici

5. Pilotarea programului. Al patrulea modul „Managementul schimbărilor şi dezvoltarea organizațională în instituțiile de învățământ superior”, platforma Zoom – 10.05.2021-11.06.2021. Mai multe detalii aici

6. Evaluarea finală. Platforma Zoom, 23-25 iunie 2021. Mai multe detalii aici

1. Instruirea primul grup de manageri instituționali. Octombrie 2021- ianuarie 2022. Mai multe detalii aici

2. Instruirea celui de al doilea grup de manageri instituționali. Martie 2022 – iunie 2022. Mai multe detalii aici

3. Instruirea celui de al treilea grup de manageri instituționali. Septembrie 2022 – Februarie 2023. Mai multe detalii aici

4. Instruirea celui de al patrulea grup de manageri instituționali. Februarie 2023- Iunie 2023. Mai multe detalii aici

1. Planul de asigurare a calității și a evaluării interne a fost elaborat. Mai multe detalii aici

1. Planul de diseminare elaborat și transmis partenerilor: MHELM_Planul de diseminare și exploatare

2. Logo-ul proiectului elaborat.

3. Broșura proiectului elaborată și editată.

4. Sistem de diseminare definit:

  • părțile interesate din interior: site proiect, site instituțional, rețeaua de socializare instituțională, poșta corporativă, ședințe de diferit nivel.
  • părțile interesate exterior: site instituțional, site proiect, rețeaua de socializare, platforme de noutăți – diez.md, conferințe și evenimente internaționale.

5. Site-ul proiectului creat, versiunea în română și engleză

6. Universitățile partenere au creat paginile proiectului pe site-le instituționale, MEC diseminează prin pagina dedicată Erasmus+:

7. Newsletter

1. Monitoring de către oficiul național Erasmus+: