LIVRABILE (REZULTATE) ALE PROIECTULUI

Principalul livrabil este noul program de formare continuă – Dezvoltarea Leadershipului și Managementului, implementat în fiecare universitate parteneră implicată în proiect.

Rezultatele tangibile, ce urmează a fi realizate în proiect sunt:

Liderii și managerii:

Liderii și managerii sunt grupul-țintă a programului și motivul elaborării proiectului dat. Universitățile vor desemna lideri și manageri pentru a fi instruiți în cadrul implementării noului program, o abordare care va fi replicată de instituțiile non-partenere care vor implementa programul în urma diseminării. Fiecare stagiar va beneficia de o mai bună înțelegere a capacităților proprii, precum și de experiența aplicării acestor tehnici în guvernarea, planificarea strategică și gestiune în activitatea propriei instituții.

Instituțional:

Toate cele 29 de universități din Moldova sunt vizate de către proiect: 7 sunt incluse în calitate de parteneri ai proiectului, restul de 22 urmând să fie ținta activităților de diseminare, în special prin întâlniri de tip breakfast cu managerii de top. Toate instituțiile vor fi încurajate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să participe la activitățile de diseminare. Proiectul va avea impact asupra capacității instituției de a-și îmbunătăți structura de guvernare, planificarea strategică și managementul în vederea implementării reformelor în ÎS și în focusarea pe economie și societate.

Național:

MEEC și CRM sunt părți interesate la nivel național și sunt incluse ca partener și partener asociat respectiv. MECC recunoaște necesitatea creșterii capacității liderilor și managerilor din ÎS. MECC a recomandat ca fiecare universitate să stabilească un program de dezvoltare a leadershipului și a managementului, iar acest proiect va permite exploatarea și realizarea acestui obiectiv național într-un mod care să asigure o abordare comună de înaltă calitate între universitățile partenere din Moldova.

REZULTATE:

1. Planul Managementului proiectului

Sistemul și documentele aferente (inclusiv acordurile de parteneriat şi registrul riscurilor) au fost create și distribuite tuturor partenerilor.

2. Ședința de lansare în Moldova, planificarea ședințelor viitoare

Şedinţa de lansare în Moldova – 25 noiembrie 2019. Mai multe detalii aici.
Planul şedinţelor viitoare a comitetului de conducere şi echipei de management.
Confirmarea datelor pentru vizitele partenerilor și a a datelor şedinţelor.

3. Termenii de referinţă pentru membrii Grupului de Consultanţă şi Evaluatori externi

1. Programul “Leadership şi Management” aprobat de CDSI şi Senatele universităților partenere

Universitatea Tehnică a Moldovei
Decizia CDSI
Decizia Senat

Academia de Studii Economice din Moldova
Decizia CDSI
Decizia Senat

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţeanu”
Decizie CDSI
Decizia Senat

Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Decizia CDSI
Decizia Senat

Universitatea de Stat “B.P.Haşdeu” din Cahul
Decizia CDSI
Decizia Senat

Universitatea de Stat din Moldova
Decizia CDSI
Decizia Senat

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
Decizia CDSI
Decizia Senat

2. Programul de formare “Leadership şi Management” coordonat de MECC
Accesaţi aici

3. Suportul de curs programul de formare “Leadership şi Management”
Accesaţi aici

4. Ghidul pedagogic programul de formare “Leadership şi Management”
Accesaţi aici

5. Planul de acţiuni al Guvernului R. Moldova pentru anii 2020-2023
Accesaţi aici

1. Sesiunea de instruire on-line – 17-20 noiembrie şi 26 noiembrie 2020, platforma Zoom

1. Planul de diseminare elaborat şi transmis partenerilor

2. Logo-ul proiectului elaborat

3. Broşura proiectului elaborată şi editată

4. Sistem de diseminare definit:

 • părţile interesate din interior: site proiect, site instituţional, reţeau de socalizare instituţională, poşta corporativă, şedinţe de diferit nivel
 • părţile interesate exterior: site instituţional, site proiect, reaţeaua de socializare, platforme de noutăţi – diez.md, conferinţe şi evenimente internaţionale

  5. Site-ul proiectului creat, versiunea în română şi engleză

  6. Universităţile partnere au creat paginile proiectului pe site-le instituţionale

 • ASEM – https://ase.md/proiecte-internationale/mhelm.html
 • USCh – https://proiecte.usch.md/despre-proiect/
 • UASM – https://www.uasm.md/en/mhelm
 • USARB – https://usarb.md/mhelm/
 • USMF – https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/leadershipul-si-managementul-invatamantului-superior-din-moldova-mhelm
 • USM – http://international.usm.md/?page_id=525
 • UTM – http://proiecte.utm.md/mhelm/

  7. Newsletter

 • nr.1 Accesaţi aici
 • nr.2

  8. Publicaţii

 • 15.10.2019-14.10.2020
 • 15.10.2019-14.10.2020