LIVRABILE (REZULTATE) ALE PROIECTULUI

Principalul livrabil este noul program de formare continuă – Dezvoltarea Leadershipului și Managementului, implementat în fiecare universitate parteneră implicată în proiect.

Rezultatele tangibile, ce urmează a fi realizate în proiect sunt:

Liderii și managerii:

Liderii și managerii sunt grupul-țintă a programului și motivul elaborării proiectului dat. Universitățile vor desemna lideri și manageri pentru a fi instruiți în cadrul implementării noului program, o abordare care va fi replicată de instituțiile non-partenere care vor implementa programul în urma diseminării. Fiecare stagiar va beneficia de o mai bună înțelegere a capacităților proprii, precum și de experiența aplicării acestor tehnici în guvernarea, planificarea strategică și gestiune în activitatea propriei instituții.

Instituțional:

Toate cele 29 de universități din Moldova sunt vizate de către proiect: 7 sunt incluse în calitate de parteneri ai proiectului, restul de 22 urmând să fie ținta activităților de diseminare, în special prin întâlniri de tip breakfast cu managerii de top. Toate instituțiile vor fi încurajate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să participe la activitățile de diseminare. Proiectul va avea impact asupra capacității instituției de a-și îmbunătăți structura de guvernare, planificarea strategică și managementul în vederea implementării reformelor în ÎS și în focusarea pe economie și societate.

Național:

MEEC și CRM sunt părți interesate la nivel național și sunt incluse ca partener și partener asociat respectiv. MECC recunoaște necesitatea creșterii capacității liderilor și managerilor din ÎS. MECC a recomandat ca fiecare universitate să stabilească un program de dezvoltare a leadershipului și a managementului, iar acest proiect va permite exploatarea și realizarea acestui obiectiv național într-un mod care să asigure o abordare comună de înaltă calitate între universitățile partenere din Moldova.

REZULTATE:

1. Planul Managementului proiectului Sistemul și documentele aferente (inclusiv acordurile de parteneriat şi registrul riscurilor) au fost create și distribuite tuturor partenerilor. 2. Ședința de lansare în Moldova, planificarea ședințelor viitoare Şedinţa de lansare în Moldova – 25 noiembrie 2019. Mai multe detalii aici. Planul şedinţelor viitoare a comitetului de conducere şi echipei de management. Confirmarea datelor pentru vizitele partenerilor și a a datelor şedinţelor. 3. Termenii de referinţă pentru membrii Grupului de Consultanţă şi Evaluatori externi

1. Programul “Leadership şi Management” aprobat de CDSI şi Senatele universităților partenere Universitatea Tehnică a Moldovei Decizia CDSI Decizia Senat Academia de Studii Economice din Moldova Decizia CDSI Decizia Senat Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţeanu” Decizie CDSI Decizia Senat Universitatea Agrară de Stat din Moldova Decizia CDSI Decizia Senat Universitatea de Stat “B.P.Haşdeu” din Cahul Decizia CDSI Decizia Senat Universitatea de Stat din Moldova Decizia CDSI Decizia Senat Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi Decizia CDSI Decizia Senat 2. Programul de formare “Leadership şi Management” coordonat de MECC Accesaţi aici 3. Suportul de curs programul de formare “Leadership şi Management” Accesaţi aici 4. Ghidul pedagogic programul de formare “Leadership şi Management” Accesaţi aici 5. Planul de acţiuni al Guvernului R. Moldova pentru anii 2020-2023 Accesaţi aici

1. Sesiunea de instruire on-line – 17-20 noiembrie şi 26 noiembrie 2020, platforma Zoom

2. Pilotarea programului. Ianuarie 2021-Februarie 2021, Primul modul „Leadership și Management în instituțiile de învățământ superior”, platforma Zoom

3. Pilotarea programului. 25-25 Februarie 2021, Evaluarea în cadrul primului modul „Leadership și Management în instituțiile de învățământ superior”, platforma Zoom

1. Planul de diseminare elaborat şi transmis partenerilor 2. Logo-ul proiectului elaborat 3. Broşura proiectului elaborată şi editată 4. Sistem de diseminare definit: