WP1. Pregătirea

Ședința de lansare, 25-26 noiembrie 2019

Ședința de lansare a proiectului a demarat pe 25 noiembrie 2019, la UTM, căreia îi revine rolul de coordonator local. În implementarea acestuia, pentru care se oferă un grant de 844,453.00 euro, Universitatea Tehnică a Moldovei va avea alături un consorțiu, din care fac parte Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – în calitate de partener asociat, dar și alte 6 instituții de învățământ superior din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, va colabora strâns în vederea unui schimb de bune practici cu parteneri din țările UE, cum ar fi University of Gloucestershire, UK; Isob Institut fur Sozialwissenschaftliche Beratung, Germany și Universitatea Transilvania din Brașov.

Agenda

MHELM November 25-26 Agenda-final

Prezentările