Un nou final de success de absolvire a  programului  de formare profesionala continuă „Leadership și Management”!

Reprezentanții grupelor interuniversitare de formabili nr.3 și nr.4 au primit certificatele de absolvire a programului  de formare profesionala continuă „Leadership și Management”, realizat în cadrul Programului Erasmus+ „Leadership și management în învățământul superior din Moldova” (Moldova Higher Education Leadership and Management – MHELM), nr. ref. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Ceremonia de înmânarea a certificatelor a avut loc în data de 11 octombrie current, fiind un moment de bucurie și recunoaștere pentru participanții care au parcurs cu succes această experiență de formare intensivă în Leadership și Management. Evenimentul a avut loc într-un cadru plin de emoție și importanță, marcând finalizarea unei etape semnificative în dezvoltarea profesională a formabililor.

Ceremonia a început cu un discurs de deschidere susținut de coordonatoarea proiectului Larisa BUGAIAN, dr. hab., prof. univ.,  care a subliniat importanța abilităților de leadership și management în contextul profesional actual. A vorbit despre provocările și oportunitățile pe care le-au întâlnit participanții și despre modul în care aceștia și-au depășit barierele, colaborând și învățând unii de la alții.

Formatorii, prezenți la eveniment, au subliniat realizările notabile ale grupului nr.3 și 4 și au evidențiat progresul vizibil în abilitățile de lider și manager ale participanților.

Aceștia au venit  cu un mesaj de felicitare pentru parcurgerea și finalizarea cu succes a programului ”Leadership și management”, pentru  dobândirea competențelor profesionale necesare unui management eficient în sistemul învățământului superior și pentru curajul lor în demonstrarea atitudinală și faptică a deschiderii către schimbare, inovații, în contextul noii paradigme universitare.

Cel de-al treilea grup de formabili, a fost constituit din 57 de persoane, incluzând atât manageri universitari existenți, cât și cadre academice și non-academice, reprezentanți ai universităților-partenere, dar și a celor asociate proiectului. Cohorta 3 a dezvoltat 15 proiecte inovaționale acoperind o paletă vastă de domenii.

Cohorta a 4-a a adunat un număr impresionant, 84 de persoane și-au exprimat dorința de a deveni manageri certificați în Leadership și Management, cu un aport de 24 proiecte interesante, dintre care 7, au fost dezvoltate de universitățile asociate programului.

Mulțumiți de rezultatul final, absolvenții programului au exprimat recunoștință atât partenerilor externi pentru oportunitatea oferită, cât și cadrelor didactice care și-au împărtășit cunoștințele și experiențele lor inedite.

Unele impresii despre program din partea formabililor cohortei 3 și 4:

Lilia GRICOROI, decană a Facultății Contabilitate, ASEM.

„Cursul a fost interesant și captivant și s-a evidențiat prin rigurozitatea organizațională, claritatea mesajului, bogăția de informații dobândite, lucrul în echipă, posibilitatea de a valorifica experiența proprie”

UTM : CIORBA Dumitru, decan FCIM

”Unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat cel mai mult la acest curs a fost sfaturile practice și strategiile pe care le-am putut pune în aplicare direct. Am observat o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește gestionarea timpului propriu și în abilitățile de comunicare, care sunt esențiale în rolurile mele de decan și cadru didactic. ”

Echipa UTM: MUNTEANU Silvia, MAFTEI Vitalie, CĂRBUNE Viorel

„Am avut ocazia să interacționăm cu profesori, rectori, decani și manageri din diferite instituții de învățământ superior din Moldova. Schimbul de idei și experiențe între noi a fost extrem de valoros, deoarece am putut învăța nu doar de la formatori, ci și de la colegii noştri din domeniu.”

Echipa UTM: Svetlana ALBU, dr. hab., prof. univ., Ion Albu, dr., conf. univ., Angela MUNTEANU, dr., conf. univ., Eugen BRAGUȚA.

„Implicarea în cursurile de formare, dezvoltat în cadrul proiectului „Leadership și management în învățământul superior din Republica Moldova,  ne-a permis acumularea de noi cunoștințe, experiențe și practici, care le vom aplica în virtutea funcțiilor ocupate.”

PETCU Valeriana, Șefă Secția Calitate, USC.

„Grație proiectului MHELM am descoperit noi moduri de conectare și abordare profesională. În intervalul menționat, s-a manifestat o pluralitate de experiențe didactice 34 focalizate pe formarea de abilități absolut necesare la etapa actuală cadrelor didactice .”

Echipa USM: Georgeta STEPANOV, Violeta  MHELM COTILEVICI, Oxana PALADI, Adelina REVENCO, Daniela ELENCIUC

Programul de formare profesională Management și Leadership este interesant și util, întrucât oferă șanse egale tuturor universitarilor și deschide noi orizonturi în vederea dezvoltării continue a cadrelor manageriale din mediul academic autohton.”

Echipa USM: Maria COJOCARU, Liliana DMITROGLO

„Considerăm acest program de formare a managerilor din mediul universitar o necesitate, întrucât abordează subiectele cele mai relevante, selectate cu profesionalism și predate cu dedicație.”

Echipa USMF: CASIAN Dumitru, RAEVSCHI Elena, COREȚCHI Ianoș, IURCO Olga, BABUCI Angela

”Abordarea pluriaspectuală a Proiectului MHELM și structurarea materialului predat de către experții proiectului, a fost unul din punctele forte, care a adăugat plus-valoare competențelor și abilităților achiziționate pe parcursul instruirii.”

Echipa USCh: POPOVICI Ilona, BUNEA Marina

„Toate modulele s-au petrecut într-o atmosferă foarte plăcută, cu informații de o calitate înaltă și activități interactive captivante și interesante. Formatorii au dat dovadă de cunoștințe profunde în domeniu, experiență și profesionalism. ”

Echipa ASEM: Irina CĂLUGĂREANU, Lilia COVAȘ, Natalia ȚÎMBALIUC

”Cursurile oferite în cadrul proiectului MHELM au fost un adevărat „manual cu instrucțiuni” pentru un actual sau viitor manager din instituții de învățământ superior.”

Această ceremonie de înmânare a certificatelor de absolvire a Programului de Leadership și Management a fost nu doar o marcă a realizărilor individuale, ci și colective. Fiecare certificat înmânat a fost nu doar un document, ci și o dovadă a angajamentului, perseverenței și a eforturilor depuse pe parcursul programului. A fost un moment în care s-au celebrat legăturile create și transformările personale și profesionale realizate de participanți în timpul acestui program de formare de excepție.

FELICITĂRI TUTUROR FORMABILILOR ÎN L&M  PENTRU ACEASTĂ REALIZARE NOTABILĂ!