BREAKFAST SEMINAR & PROJECT CELEBRATION

Evenimentul de celebrare a finalizării proiectului MHELM a reprezentat o oportunitate excelentă de a reflecta asupra realizărilor și de a marca contribuțiile valoroase ale tuturor celor implicați, care, prin colaborarea efectivă și eficientă,  au reușit să implementeze cu success, toate activitățile prevăzute în  cadrul proiectului.

Întrunirea a fost deschisă și moderată de către Dna Larisa BUGAIAN, coordonatoarea proiectului, exprimându-si recunoștința pentru prezența într-un număr atât de mare, implicarea activă și contribuția valoroasă a fiecăruia la realizarea cu succes a obiectivelor proiectului.

La eveniment au participat membri ai tuturor universităților partenere, precum și reprezentanți ai universităților nepartenere ( Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova).

Rectorul,  Viorel BOSTAN, a venit cu un salut călduros către toți participanții la eveniment, evidențiind în discursul său realizările semnificative ale proiectului și modul în care acestea contribuie la dezvoltarea instituției academice.

În cuvântul său de salut, reprezentantul MEC al R.Moldova, Nadejda VELIȘCO, a subliniat importanța proiectului MHELM în continuarea reformei sectorului ÎS din R.Moldova și a vorbit despre inițiativa MEC de a crea un Centru Național pentru Educație și Leadership care ar contribui la formarea și dezvoltarea cadrelor didactice și manageriale.

Rectorul USMF, Emil CEBAN în cuvântul său de salut, a accentuat că acest proiect este unul inovator pentru  R.Moldova, promovând dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului superior, prin creșterea capacității de conducere și de gestionare a instituțiilor. Dlui a confirmat rolul important pe care îl va avea Consiliul Rectorilor din R.Moldova și fiecare universitară parteneră în proiect, în realizarea sustenabilității cursului de formare continue Leadership și Management, realizat în cadrul proiectului MHELM.

Prezentă și ea la eveniment, Claudia MELINTE, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus+ în R.Moldova, a  remarcat contribuția, relevanța și impactul proiectului asupra fortificării guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova.

David DAWSON, expert în leadership la Universitatea UoG a făcut o prezentare comprehensivă a activităților universităților partenere din UE în cadrul proiectului MHELM,  apreciind totodată rezultatele proiectului, modul responsabil de abordare și impactul acestora asupra transformării sectorului învățământului superior din R.Moldova.

În cadrul reuniunii consorțiului la evenimentul de finalizare a proiectului MHELM, Alice BUZDUGAN, ISOB, a vorbit despre asigurarea calității în cadrul proiectului și despre calitatea cooperării între parteneri, în general.

Larisa BUGAIAN, coordonatoarea proiectului, a făcut o retrospectivă a realizărilor principale obținute, asupra experiențelor de consolidare a capacităților dobândite, provocărilor întâmpinate, împărtășind tuturor poveștile de succes și rezultatele semnificative pe care proiectul le-a adus.

În prezentările Dlor, POJAR Daniela (UTM), Evelina GHERGHELEGIU (USMF), Angela NICULIȚĂ (USM), Ala COTELNIC (ASEM), Aurelia LITVIN (UTM/UASM), Valentina PRIȚCAN (USARB), Irina TODOS (CSU) au evidențiat impactul substanțial al proiectului MHELM în dezvoltarea capacităților de leadership și management ale personalului din cadrul universităților, lucru  vital pentru asigurarea funcționării eficiente a instituției, pentru îmbunătățirea calității învățământului și pentru promovarea unei culturi organizaționale sănătoase. De asemenea, au enumerat și evidențierea realizărilor remarcabile ale proiectului, inclusiv cele care au depășit așteptările inițiale, au adus în discuție provocările întâlnite și modalitățile în care au fost abordate și depășite.

În cadrul Programului de formare Leadership &Management au fost instruiți 260 de manageri, dintre care în cadrul UTM-54, USMF-28, UASM-28, USM-35, ASEM-36, USCH-21, USARB-28. Interes vădit asupra acestui program de formare, dezvoltare și fortificare a calităților de lider, capabil să construiască și să conducă o echipă coezivă, a venit și din partea altor instituții de învățământ superior, parteneri asociați în cadrul proiectului MHELM. Astfel, încă 30 de formabili au beneficiat de acest minunat program de Leadership și Management în următoarea componență: UPCS-3, UCCM-4, AMTAP-4, AAP-1, USEFS-8, ULIM-5, USKomrat-1, Academia Națională de Poliție-2, Academia Militară-2.

Totodată, ne bucură faptul că un număr impresionat de proiecte ambițioase și inovaționale au fost dezvoltate, argumentate și implimentate.

Echipele UTM au propus 15 proiecte, USMF-8, UASM-9, USM-10, ASEM-11, USCH-7, USARB-9, IÎS ascociate-11.

Paleta de tematici a proiectelor propuse este una foarte diversă: de la tematici ce țin de crearea infrastructurii suport pentru activităţi curriculare şi extracurriculare, modernizarea curriculelor, dezvoltarea spațiilor de învățare informale, dezvoltarea și implementarea sistemului informațional în domeniul Cercetării și Inovării, crearea Centrelor de Cercetare, Inovare și Dezvoltare în cadrul unui anumit domeniu,- la tematici focusate pe reforme „verzi”, precum angajarea universităților în procesul de tranziție „verde” ” și cultivarea valorilor pentru dezvoltarea durabilă”.

Propunerile de proiecte ale tuturor echipelor echipelor au fost apreciate de către Comisia de evaluare ca fiind relevante, actuale, utile,  cu impact atât la nivel instituțional, cât și pentru întreg sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.

 

În final, toți membrii proiectului prezenți la acest eveniment și-au exprimat recunoștința pentru efortul echipei manageriale coordonatoare, devotament, implicare, colaborare, pentru transferul de cunoștințe și capacităților dobândite în cadrul acestui proiect.

!!! Cu siguranță impactul proiectului MHELM și realizările acestuia vor continua să se simtă pe termen lung.