ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII CURSULUI DE PERFECTIONARE LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT LA NIVEL DE SISTEM EDUCAȚIONAL UNIVERSITAR

Managementul universităților partenere in proiectul MHELM au susținut permanent la dezvoltarea unui curs de perfecționare a conducătorilor de diferite niveluri universitare în domeniul managementului universitar.  Ministerul Educației și Cercetări al Republicii Moldova, fiind partener deplin în proiectul MHELM, a acceptat în totalitate dezvoltarea și implementarea programului de perfecționare destinat managerilor din sistemul educațional universitar. Acest aspect se regăsește în mai multe acte legislative ale Republicii Moldova așa ca: HG  nr. 636 din 11 decembrie 2019 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023” , Capitolul VII. EDUCAȚIE, CERCETARE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT al Planului de Acțiuni, HG nr. 114 din 7 iulie 2023 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” și a Programului de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025, Anexa 1, STRATEGIA DE DEZVOLTARE „EDUCAȚIA 2030” în IV. ORIENTĂRI STRATEGICE, OBIECTIVE GENERALE ȘI DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNE, Secțiunea a 9-a Buna guvernare și infrastructură modernă pentru educație de calitate.

Obiectivul de sustenabilitate a instruirii menționate este susținută unanim si de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova.

Astfel 3 părți implicate în realizarea proiectului Erasmus+ „Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management (în continuare – MHELM)”, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de către Uniunea Europeană, au semnat un Acord adițional de sustenabilitate a instruirii in domeniul Leadership si Management. În acord sunt stipulate responsabilitățile și drepturile de susținerea  sustenabilității formării manageriale.

Consiliul Rectorilor  își asumă obligația de a promova și informa universitățile din Republica Moldova despre procesul de implementare a programului de perfecționare „Leadership și management” prin aprobarea planului de instruiri anuale, aprobarea numărului minimum de formabili pentru fiecare universitate, aprobarea bugetului anual necesar și a orarului implementării programului.

Fiecare membru al Consorțiului universitar MHELM va promova programul în cadrul mediului universitar,  va asigura alocarea surselor financiare pentru realizarea programului în dependență de numărul de formabili propuși, va garanta procesul de instruire prin asigurarea cu instructori formați și certificați în cadrul realizării proiectului Erasmus+ MHELM și va asigura un număr minim de formabili pentru următorii 5 ani (2023-2028).

Universitatea Tehnică a Moldovei în calitate de succesor al proiectului MHELM, fiind responsabil de realizarea sustenabilității acestui proiect, va gestiona instruirea programului de perfecționare 0413.2 „Leadership și management”.

Toate aceste momente au fost discutate de toți membrii ce susțin realizarea în continuare a instruirii  Leadership și Management în cadrul activității de Seminarului de celebrare a proiectului MHELM care a avut loc 10-11 octombrie 2023.

În rezultatul discuțiilor a fost semnat un Acord adițional nr.2 la Actul constitutiv al Consorțiului Universitar ”MHELM”.