În perioada 23-25 iunie 2021 a avut loc evaluarea finală a formabililor în cadrul pilotării programului de formare „Leadership şi management”.

Scopul pilotării a fost ca membrii proiectului să urmeze programul de instruire, ca formabili. Pilotarea a avut loc în perioada Ianuarie-Iunie 2021: primul modul – ianuarie-februarie 2021, al doilea modul – martie-aprilie 2021, al treilea modul – aprilie-mai 2021 şi al patrulea – mai-iunie 2021. Urmând curicula programului de studii, formarea a finalizat cu evaluarea finală, care a constat în prezentarea proiectelor individuale, ce au fost elaborate fie individual, fie în echipe.

În peroada 23-25 iunie au fost prezentate 11 proiecte, care au fost evaluate de către o comisia de evaluare, iar ulterior formabilii vor primi certificate ce atestă finalizarea cursului dat.

De asemenea, membrii proiectului au discutat pe conţinuturi în vederea îmbunătăţirii acestora pentru viitoarele formări.