Pe 25 iunie, Consiliul de Conducere al ANACEC a emis decizia de autorizare a programului de formare continuă Leadership și Management.

Pe parcursul lunilor ianuarie-martie 2021, raportul de autoevaluare a fost redactat de către membrii echipei MHELM. În martie 2021, cererea de evaluare externă a calității programului de studii a fost depusă la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), urmând procedura de evaluare. Pe 18 mai 2021 echipa de evaluatori a ANACEC a efectuat o vizită virtuală la UTM în vederea realizării interviurilor cu părțile implicate în asigurare programului de formare „Leadership și Management”.

Ca urmare  a procedurii de evaluare externă, în perioada mai-iunie echipa de evaluatori ANACEC au redactat raportul de evaluare externă, rezultatele căruia au fost prezentate în cadrul Comisiei de profil al ANACEC, iar ulterior și în ședința Consiliului de Conducere al ANECEC, care a decis, conform deciziei nr. 48 din 25 iunie, de a autoriza programul de formare continuă Leadership și Management.

Autorizarea ANACEC