Pe 9 decembrie 2020, Biroul național Erasmus+ a efectuat vizita de monitorizare a proiectului MHELM.

Ședința a fost moderată de către Claudia MELINTE, director biroului național Erasmus+. La ședința de monitorizare au participa reprezentanții universităților partenere, precum şi a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

În deschiderea ședinței, Viorel BOSTAN, rector UTM, a salutat audiența și a menționat importanța proiectului pentru instruirea cadrelor manageriale din cadrul instituțiilor de învățământ superior.

În continuarea ședinței partenerii proiectului au prezentat activitățile realizate în cadrul proiectului, apreciind efortul echipei UTM, care este coordonator de proiect, în realizarea activităților în condiții de pandemie. Larisa BUGAIAN, coordonatorul proiectului din partea UTM a făcut un sumar a activităților proiectului, reiterând provocările anului 2020 şi acțiunile realizate pentru a le depăși. Dna Bugaian a menționat că toate activitățile planificate au fost realizate: vizitele de studii, una fiind organizată în format on-line, a fost elaborată structura și conținuturile pentru programul de studii „Leadership şi Management”, a fost inițiată procedura de autorizare a programului de studii prin examinarea şi aprobarea programului de studii de către Senat şi CDSI universităților-partenere, elaborarea raportului de evaluare externă în vederea autorizării, a fost efectuat tenderul pentru achiziționarea utilajului, au fost realizate activități de diseminare şi de gestiune a proiectului.

Dna Claudia MELINTE a apreciat activitățile realizate în cadrul proiectului MHELM şi a venit cu unele recomandări referitor la implementarea proiectului pe viitor.