În perioada 17-26 noiembrie, membrii echipei proiectului MHELM au participat online la sesiunea de instruire, conform planului de acțiuni al proiectului.

În prima zi, Larisa Bugaian, coordonatorul național de proiect a trecut în revistă activitățile realizate, menționând, că pandemia a impus alte reguli și alte obiceiuri de a realiza activitățile planificate. În perioada de vară echipa, formată din reprezentanții universităților-partenere din Moldova a lucrat la curricula și conținuturile noului program de instruire „Leadership și Management”. Consiliile de Dezvoltare Strategică Instituțională și Senatele universitășilor-partenere au examinat și aprobat programul de formare continuă, care a fost coordonat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Pe parcursul celor 5 zile de training, David Dawson, coordonatorul din partea Universității de la Gloucherstershire, Alice Buzdugan, coordonator din partea ISOB şi Liliana Rogozea, coordonator din partea Universității Transilvania din Braşov au facilitat sesiuni de instruire cu următoarele subiecte: Cadrul competenţelor şi abilităţilor de management şi leadership în învăţământul superior, Rezistența la schimbare şi gestionarea acesteia, Implementarea proiectelor de grup cu impact naţional, Metodele de coaching pentru formarea liderilor, Evaluarea cu impact.

Reprezentanții universităților-partenere din Moldova au prezentat conținuturile modulelor elaborate în cadrul proiectului. Pe 17 noiembrie, modulul I ”Leadership şi management în învăţământul superior” a fost prezentat de către Angela Niculiță, USM (lider de Modul), Otilia Dandara, USM, Dionisie Boaghie, UASM, Tatiana Gaugaș, ASEM şi Tatiana Şova, USM. În cea de a doua zi, 18 noiembrie, Modulul II ”Managementul personalului şi structura organizaţională” a fost prezentat de către Daniela Pojar, UTM (lider de Modul), Tatiana Novac, USMF, Valentina Prițcan, USARB, Irina Todos, USC, Grigore Baltag, UASM şi Mihaela Balmuș-Andone, USM. Modulul III ”Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ superior” a fost prezentat pe 19 noiembrie de către Larisa Bugaian, UTM (lider de Modul), Victoria Craveț, USMF, Angela Solcan, ASEM şi Cornelia Crucerescu, UTM. În ultima zi de training, pe 20 noiembrie a fost prezentat al patrulea modul ”Managementul schimbărilor şi dezvoltarea organizaţională în Instituţiile de învăţământ superior” de către Ala Cotelnic, ASEM (lider de Modul); Liudmila Roșca Sadurschi, USC, Maria Hamuraru, USM, Evelina Gherghelegiu, USMF şi Rafael Ciloci, UTM. Membrii echipelor de lucru au vorbit despre structura fiecărui modul, strategiile de formare şi metodele de evaluare a cunoştinţelor. Partenerii europeni au intervenit cu comentarii şi sugestii de îmbunătăţire a conţinturilor.

În rezultatul prezentărilor echipele de dezvoltare a programului de Liedership și Managment au discutat despre completarea setului de metode active de instruirie cu altele noi care pot fi realizate on line. De asemenea, s-a discutat ca proiectele de finalizare a modulelor să fie realizate prenoderent în echipe interuniversitare. Au fost  discutate și metodele de evaluare finală, care se va realiza la finalizarea instruirii în cadrul programului de formare, precum şi aspecte organizatorice ale sesiunile de instruire