Începând din 20 ianuarie 2021 a început pilotarea în cadrul programului de formare „Leadership și Management”. Pilotarea are ca scop testarea conținuturilor, ajustarea acestora și elaborarea conținuturilor finale ce vor fi livrate ulterior în cadrul programului de formare „Leadership și Management” pentru conducătorii și managerii Instituțiilor de Învățământ Superior din R. Moldova.

Programul de formare este alcătuit din 4 module: Leadership și Management în Instituțiile de învățământ superior, Managementul personalului și cultura organizațională în instituțiile de învățământ superior, Managementul resurselor în instituțiile de învățământ superior și Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a instituțiilor de învățământ superior. Conform concepției programului de formare, fiecare modul finalizează cu o lucrare individuală, elaborată în echipe de 2-3 persoane, iar programul de formare cu un proiect individual „Consolidarea leadershipului și managementului instituțional: abordări strategice”.

În perioada ianuarie-februarie 2021 a avut loc pilotarea primului modul, asigurat de către echipa formată din dr. Angela NICULIȚĂ, conf. univ., USM (lider de Modul), dr. hab. Otilia DANDARA, profesor, USM, dr. Dionisie BOAGHIE, conf. univ., USM, Tatiana GAUGAȘ, lector, ASEM şi dr. Tatiana ŞOVA, conf. univ., USARB, care au elaborat conținuturile pentru modulul „Leadership și Management în Instituțiile de învățământ superior”. La finele modului, pe 25-26 februarie, a avut loc susținerea proiectelor individuale, temele acestora fiind propuse spre alegere la lansarea modulului.

Subiectele prezentate pe 25 și 26 februarie au fost următoare:

  • Larisa BUGAIAN și Daniela POJAR, UTM – Analiza punctelor forte și dificultăților de realizare a principiilor autonomiei universitare și rolului social în contextul realităților actuale,
  • Irina TODOS și Ludmila ROȘCA-SADURSCHI, US Cahul – Elaborarea unui discurs,
  • Ala COTELNIC, Irina DOROGAIA și Angela SOLCAN, ASEM – Elaborarea unui plan de acțiuni privind prevenirea/combaterea riscurilor ce pot afecta performanța managerială a universității,
  • Valentina PRITCAN, USARB, și Tatiana TURCHINA, USM – Elaborarea unui program de acțiuni privind formarea culturii emoționale a liderului/cadrului didactic,
  • Aurelia LITVIN, Elena SCRIPNIC și Gheorghe BALTAG, UASM – Elaborarea unui program de acțiuni privind formarea culturii emoționale a liderului/cadrului didactic,
  • Mihaela BALMUȘ-ANDONE și Maria HAMURARU, USM – Evaluarea sistemului managerial instituțional, din perspectiva eficienței realizării funcțiilor și rolurilor manageriale,
  • Cornelia CRUCERESCU, Rafael CILOCI, UTM – Analiza modalității de manifestare în instituție a lidershipului,
  • Victoria CRAVEȚ, Evelina GHERGHELEGIU și Tatiana NOVAC, USMF – Analiza managementului sectorial al universității (managementul academic, managementul resurselor umane, managementul administrativ și management financiar).

Prezentarea lucrărilor individuale a avut loc on-line, pe platforma Google Meet, iar ca evaluatori au fost membrii primei echipe și evaluatorii din cadrul Universităților-partenere: Universitatea din Gloucester, ISOB și Universitatea „Transilavnia” din Brașov.

La elaborarea lucrărilor individuale au fost utilizate ca metode de studiu: analiza generală, studiul de caz, iar ca modalitatea de prezentare, echipele au selectat PowerPoint, reprezentarea grafică (poster/banner, etc) sau alte modalități oferite de platformele de lucru online.

La finalul evaluării, membrii echipelor de lucru au discutat despre conținutul primului modul, modul de prezentare și îmbunătățirile ce ar fi necesar de introdus în vederea perfecționării conținuturilor. Evaluatorii din UE au menționat că materialele pregătite: suportul de curs, PPT și exercițiile practice, au contribuit la sporirea cunoștințelor și abilităților privind Leadershipul și Managementul IÎS, au venit cu propuneri de îmbunătățire și au felicitat membrii proiectului cu primul modul realizat.