Pe 11 decembrie 2020, Liliana ROGOZEA şi Daniela POPA, cadre didactice a Universității Transilvania din Braşov, România, au oferit o sesiune de instruire în instrumente digitale, care vin ca suport pentru realizarea activităților de instruire a programului de studii „Dezvoltarea Leadershipului şi Management”.

Daniela POPA a prezentat avantajele instrumentelor digitale, posibilitățile care le oferă și experiența de utilizare a acestora în procesul de instruire.
La sesiunea de instruire au participat reprezentanții Universităților partenere a proiectului MHELM, care au împărtășit din experiența proprie de utilizare a instrumentelor digitale, au apreciat prezentarea colegilor de la Universitatea Transilvania şi au discutat despre posibilitățile de utilizarea a acestora în instruirea în cadrul programului de formare “Dezvoltarea leadershipului şi managementului”.