În data de 20 noiembrie 2020 a avut loc conferința internațională «Competitivitate și dezvoltare sustenabilă», organizată de către Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM. În cadrul ședinței plenare de deschidere a conferinței, dna Larisa Bugaian, dr. hab., prof.univ., a prezentat proiectul „Lidershipul și managementul învățământului superior din Moldova” (MHELM).

Dna Bugaian Larisa a făcut referire la studiul realizat de către cercetători UoG şi UTM printre 159 lideri și manageri angajați în 15 universități publice din Moldova. Rezultatele sondajului au arătat că 55% dintre respondenți au participat la ateliere sau evenimente scurte de formare, rar fiind oferite programe structurate de sporire a capacităților de management. Doar 16% dintre respondenți au confirmat că instituția lor le-a oferit acces la un program de dezvoltare managerială, în timp ce 73% au spus că ar profita de ocazie pentru a finaliza un astfel de program. Studiul efectuat a arătat că respondenții resimt necesitatea de formare a abilităților de gestionare a schimbărilor, finanțelor, riscurilor, performanței personalului, managementului de proiect ca fiind nevoi imperative de formare pentru liderii și managerii din universitățile din R. Moldova. Rezultatele studiului au fost motivul de bază de elaborare a proiectului „Lidershipul și managementul învățământului superior din Moldova” (MHELM).
În cadrul discursului său dna Bugaian s-a referit la obiectivele proiectului, menționând că scopul de bază al proiectului este de a elabora și implementa un nou program de instruire destinat managerilor din instituțiile de învățământ superior. Pe parcursul implementării proiectului vor fi formați manageri din învățământul superior. Mai nou, această necesitate este abordată și la nivel de Guvern și MECC. Conform Hotărârii Guvernului nr. 636 din decembrie 2019 “Cu privire la aprobarea Planului de acțiune al guvernului pentru anii 2020-2023”, capitolul VII. Educație, cercetare, cultură, tineret și sport, p. 7.16. Creșterea autonomiei universității, consolidarea responsabilității și transparenței în instituțiile de învățământ superior, p. 7.16.4. Aprobarea și implementarea deciziei guvernamentale, această formare este obligatorie pentru liderii și managerii universităților, conform căreia 100% din manageri din învățământul superior trebuie instruiți până în 2023.
Larisa Bugaian a făcut referire la activitățile ce au fost realizate în cadrul proiectului MHELM, menționând că partenerii proiectului au realizat vizitele de studii la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie şi la Universitatea Transilvania din Braşov, România, unde au fost studiate experiențele universităților partenere, au elaborat structura și conținutul noului program de studii, au inițiat procedura de aprobare și autorizare a programului de studii