Entries by Carolina Timco

Sesiune de instruire în instrumente digitale

Pe 11 decembrie 2020, Liliana ROGOZEA şi Daniela POPA, cadre didactice a Universității Transilvania din Braşov, România, au oferit o sesiune de instruire în instrumente digitale, care vin ca suport pentru realizarea activităților de instruire a programului de studii „Dezvoltarea Leadershipului şi Management”.

Prezentarea proiectului MHELM în cadrul conferinței internaționale « Competitivitate și dezvoltare sustenabilă »

În data de 20 noiembrie 2020 a avut loc conferința internațională «Competitivitate și dezvoltare sustenabilă», organizată de către Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM. În cadrul ședinței plenare de deschidere a conferinței, dna Larisa Bugaian, dr. hab., prof.univ., a prezentat proiectul „Lidershipul și managementul învățământului superior din Moldova” (MHELM).

First newsletter of MHELM project

Nine months after its launch, the first newsletter reviews the activities carried out within the project: the launch meeting, the study visits, the activities within the partner universities, as well as the challenges imposed by the COVID pandemic.